[1]
B. Sukan ve G. Akbulut, “Zorunlu Göçün Gıda Güvencesi ve Beslenme ile İlişkisi”, Bes Diy Derg, c. 50, sy 3, ss. 74–83, Ağu. 2022.