[1]
K. E. İmre ve A. Akyol Mutlu, “Epigenetik Mekanizmalar: Maternal Makro Besin Ögesi Alımının Etkileri”, Bes Diy Derg, c. 50, sy 1, ss. 92–100, May. 2022.