[1]
D. G. Saygın ve S. G. Eskin, “Üniversite Öğrencilerinde Yeme Farkındalığı ve İlişkili Faktörlerin Değerlendirilmesi”, Bes Diy Derg, c. 50, sy 2, ss. 20–29, Ağu. 2022.