[1]
B. Demirer ve H. Yardımcı, “İleri Glikasyon Son Ürünlerinin Diyabet Komplikasyonları Üzerine Etkileri: Bir Derleme”, Bes Diy Derg, c. 50, sy 1, ss. 101–108, May. 2022.