[1]
C. T. Pekmez, G. Samur, Y. Aydemir, H. Özen, ve A. Yüce, “İnflamatuvar Barsak Hastalığı Olan Çocuklarda Malnütrisyon ve Beslenme Durumunun Değerlendirilmesi”, Bes Diy Der, c. 43, sy 3, ss. 205-212, Ara. 2015.