[1]
F. Özder, F. Ilgaz, ve S. Serel Arslan, “Serebral Palsi’li Çocuklarda Çiğneme Bozukluğunun Klinik ve Nütrisyonel Değerlendirmesi: Olgu Sunumu”, Bes Diy Der, c. 49, sy 2, ss. 106-115, Ağu. 2021.