[1]
K. Toprak ve J. Ergil, “Sarkopenik Olgu: Beslenme Destek Tedavisinin İzlemi”, Bes Diy Der, c. 49, sy 1, ss. 108-114, Mar. 2021.