[1]
Y. Durduran, A. Sağdıç, L. S. Demir, M. Uyar, ve M. Yücel, “Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Kahvaltı Yapma Alışkanlıkları ile Beden Kütle İndeksi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi Üzerine Bir Çalışma”, Bes Diy Der, c. 49, sy 2, ss. 56-64, Mar. 2021.