[1]
G. Keleş ve M. Akçil Ok, “Pişirme ve Yiyecek Hazırlama Becerileri Ölçeğinin Türkçe Geçerlik ve Güvenirliğinin İncelenmesi”, Bes Diy Der, c. 49, sy 1, ss. 26-35, Mar. 2021.