[1]
M. E. Arslan ve A. Kadı, “Farklı Mandıralarda Üretilen Küflü (Göğermiş) Civil Peynirin Sitotoksik ve Genotoksik Özelliklerinin Belirlenmesi”, Bes Diy Der, c. 49, sy 1, ss. 15-25, Ara. 2020.