[1]
S. Sipahi ve B. Demirel, “Sosyal Medyadaki Beslenme ile İlgili Paylaşımların Yetişkin Bireylerin Yeme Tutum ve Davranışlarına Etkisi”, Bes Diy Der, c. 49, sy 1, ss. 57-66, Mar. 2021.