[1]
M. E. Çıtar Dazıroğlu ve Y. Akdevelioğlu, “Oral Kontraseptif Kullanımının Sağlık ve Serum Mikro Besin Ögesi Seviyeleri Üzerine Etkisi”, Bes Diy Der, c. 49, sy 2, ss. 90-96, Ağu. 2021.