[1]
Y. Serin ve G. Akbulut, “Glutensiz Diyetin Çölyak Hastalarının Yaşamları Üzerine Etkisi: Türkiye Bakış Açısı”, Bes Diy Der, c. 49, sy 1, ss. 48-56, Mar. 2021.