[1]
Çiğdem Özcan ve M. Kızıl, “İş Stres Düzeyinin Çalışanlarda Beslenme Durumu, Diyet Kalitesi ve Antropometrik Ölçümlere Etkisinin Değerlendirilmesi”, Bes Diy Der, c. 48, sy 3, ss. 56-64, Ara. 2020.