[1]
T. Kutluay Merdol, “Curcumin ve Meslektaşlarımızdan Beklediğimiz Editöre Mektuplar”, Bes Diy Der, c. 47, sy 3, ss. 1-4, Ara. 2019.