[1]
C. Özgür Yalçın, S. Yılmaz Sarıaltın, M. Abudayyak, ve E. Yenilmez, “2-Monokloropropandiol (2-MCPD)’nin Sitotoksik Etkilerinin Fare TM3 Leydig ve TM4 Sertoli Hücreleri Üzerinde in vitro Değerlendirilmesi”, Bes Diy Der, c. 48, sy 1, ss. 55-62, Haz. 2020.