[1]
S. Mercan ve H. Gökmen Özel, “Çocukluk Çağı Kronik Hastalıklarında Tıbbi Beslenme Tedavisi Bağırsak Mikrobiyotasını Etkiler mi?”, Bes Diy Der, c. 47, sy 3, ss. 67-75, Ara. 2019.