[1]
E. Uluğ ve N. Rakıcıoğlu, “Diyetle Mikro Besin Ögesi Alımlarının Değerlendirilmesi”, Bes Diy Der, c. 47, sy 3, ss. 85-93, Ara. 2019.