[1]
D. Y. Dandin-Türk ve M. Garipağaoğlu, “Yetişkin Obez Kadınlarda Gece Yeme Sendromu ve Ağırlık Denetimi Arasındaki İlişkinin Değerlendirilmesi”, Bes Diy Der, c. 47, sy 1, ss. 43-50, Nis. 2019.