[1]
B. Sarıdağ Devran ve M. Saka, “Lise Öğrencilerine Verilen Beslenme Eğitiminin Beslenme Alışkanlıkları, Beslenme Bilgi Düzeyi ve Fiziksel Aktivite Üzerine Etkisi”, Bes Diy Der, c. 47, sy 3, ss. 5-14, Ara. 2019.