[1]
S. Yücecan ve T. Ekinciler, “Meyvelerin Beslenmemizdeki Yeri ve Kullanılması”, Bes Diy Der, c. 3, sy 1, ss. 47-54, 1.