[1]
F. Önkaya, “İnce Barsak Hastalıkları ve Tedavisi”, Bes Diy Der, c. 2, sy 3, ss. 165-175, 1.