[1]
S. Köse ve S. Bilici, “Mutfak ve Yemekhane Çalışanlarında İş Sağlığı ve Güvenliği Risklerinin Değerlendirilmesi”, Bes Diy Der, c. 44, sy 3, ss. 239-247, Ara. 2016.