[1]
T. Ekinciler ve S. Yücecan, “Etin Beslenmemizdeki Yeri ve Kullanılması”, Bes Diy Der, c. 2, sy 2, ss. 138-147, 1.