Sacır, H. (1976) “Beslenme Konusunda Yanlış ve Batıl İnançlar, Alışkanlıklar ve Bunların Yarattığı Sorunlar”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 5(2), ss. 161-170. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/989 (Erişim: 18Eylül2020).