Gür, A., Hasanoğlu, E. ve Ertaş, T. (1977) “Klinikte Sık Görülen Böbrek Hastalıkları-III”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 6(1), ss. 40-51. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/977 (Erişim: 2Ağustos2021).