Bozkurt, N., Tunalı, G. ve Baysal, A. (1980) “Diyabetli Hastalarda Şişmanlığın Görülme Sıklığı ve Şişmanlığın Beslenme Alışkanlıkları ile İlişkisi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 90, ss. 25-40. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/949 (Erişim: 26Ekim2020).