Arslan, P. (1982) “Bireyin ve Toplumun Beslenme Durumunun Değerlendirilmesinde Kullanılan veya Kullanılması Gerekli Yöntem ve Standart Değerler”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 110, ss. 49-79. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/923 (Erişim: 2Aralık2020).