Özarslan, Ülker ve Güneyli, U. (1983) “Antalya Sanayi Bölgesinde Çalışan Çırakların Enerji Harcamaları, Beslenme ve Sağlık Durumları Üzerinde Bir Araştırma”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 12, ss. 57–66. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/884 (Erişim: 17 Haziran 2024).