Kızıltan, G. ve Kutluay Merdol, T. (2000) “Günde Beşyüz ve Üzeri Kişiye Yemek Servisi Yapılan Toplu Beslenme Kurumlarında Kullanılan Araç Gereçlerin Kalite ve Kantite Açısından Değerlendirilmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 29(1), ss. 17-23. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/824 (Erişim: 1Aralık2020).