Teberdar Güneş, E., Yücalan, Özgül B. ve Korur, R. (2000) “Yetişkin Bireylerde Hiperlipidemi Durumunun Saptanması”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 29(1), ss. 4-10. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/822 (Erişim: 10Nisan2021).