Aksoy, M. ve Semerci, E. (1988) “Menstruasyon Devrelerinin Kadınların Ağırlık, Beslenme Alışkanlığı, Fizyolojik ve Psikolojik Durumlarına Etkisi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 17(1), ss. 83–92. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/772 (Erişim: 17 Haziran 2024).