Karaağaoğlu, N., Arslan, P. ve Karaağaoğlu, E. (1988) “Okul Öncesi Çocukların Beslenme ve Büyüme-Gelişme Durumları”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 17(1), ss. 17–35. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/766 (Erişim: 24 Mayıs 2024).