Akışın, Z., Yılmaz, Ünsal, Köse, M., Edizer, S. ve Ünalp, A. (2019) “Klasik Nonketotik Hiperglisinemi Tanılı Bebekte İlaca Dirençli Epilepsi Tedavisinde Ketojenik Diyet Uygulaması: Bir Olgu Sunumu”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 47(1), ss. 100-104. doi: 10.33076/2019.BDD.665.