Çelebi, K., Kavas, A. ve Kavas, A. (1991) “Besin Etiketi: Tüketici Algılaması Tercihi ve İçerik Analizi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 20(2), ss. 209-219. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/659 (Erişim: 19Ocak2022).