Bağcı, T. ve Akdağ, F. (1992) “Kentsel ve Yarı Kentsel Alanda İlkokul Beşinci Sınıf Oğrencilerinin Buyume Gelişme Durumlarının ve Beslenme Alışkanlıklarının Değerlendirilmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 21(1), ss. 25–30. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/643 (Erişim: 23 Eylül 2023).