Teberdar, E. ve Aras, B. (1997) “Okul Öncesi Eğitim Kurumlarına Giden Çocukların Beslenme Durumlarının Değerlendirilmesinde Farklı Bir Yaklaşım”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 26(2), ss. 22–30. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/554 (Erişim: 15 Ağustos 2022).