Ersoy, G. ve Oskay, N. (1995) “Hacettepe Üniversitesi Merkez Kampüsünde Öğrenim Gören Öğrencilerin Spor Yapma Eğilimleri Ve Beklentileri”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 24(2), ss. 253–261. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/517 (Erişim: 3 Mart 2024).