Koçoğlu, G., Sümer, H., Polat, H., Özgür, S. ve Koçoğlu, F. (1996) “Sivas Ulaş Eğitim Araştırma Bölgesinde 30 Yaş ve Uzeri Nüfusta Hipertansiyon Sıklığı ve Etkileyen Faktörler”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 25(2), ss. 24-28. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/487 (Erişim: 8Mayıs2021).