Özer, E., Salman, S., Şengül, A., Sargın, M., Gedik, S. ve Yılmaz, T. (2002) “Tip 2 Diyabetiklerde Beslenme Eğitiminin Metabolik Kontrol Üzerindeki Etkinliği”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 31(1), ss. 32-38. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/479 (Erişim: 27Kasım2020).