Baş, M. ve Kutluay Merdol, T. (2002) “Ankara Piyasasında Tüketime Sunulan Hamburgerlerde Escherichia 0157:H7 Kontaminasyonu Üzerine Bir Araştırma”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 31(2), ss. 19–29. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/471 (Erişim: 24 Mayıs 2024).