Budak, N., Özer, E., Kovalı, S. ve İnceiş, N. (2005) “Kahvaltının Öğrencilerin Beslenmesine Katkısı ve Akademik Başarıya Etkisi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 33(1), ss. 47–54. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/423 (Erişim: 27 Eylül 2022).