Arcak, R. ve Çelik, F. (2006) “Gebelerde Demir Yönünden Yeterli Beslenmenin Anemi Görülme Sıklığı Üzerine Etkisine Ait Araştırmaların Meta Analizi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 34(1), ss. 23-30. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/399 (Erişim: 1Aralık2020).