Rakıcıoğlu, N. (2007) “Yaşlı Beslenmesi Mevcut Durum Tespiti”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 35(1), ss. 47-52. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/386 (Erişim: 18Eylül2020).