Baysal, A. (2007) “Diyet Proteininin Beden Ağırlığının Denetimi Ve Kardiyovaskular Hastalıklardan Korunmada Etkinliği”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 35(2), ss. 5–8. doi: 10.33076/2007.BDD.372.