Çakır, B., Beyhan, Y. ve Akyol, M. (2011) “Ankara’da Yemek Fabrikalarinin Sorumlu Yöneticilerinin Beslenme Bilgi Dikeylerinin ve Toplu Beslenme Uygulamalarının Belirlenmesi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 37(1-2), ss. 51-65. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/367 (Erişim: 27Kasım2020).