Uçar, A. ve Hasipek, S. (2008) “Ankara Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara Kullanma Durumunun Beslenme Alışkanlıkları ve Bazı Hematolojik Parametreler Üzerine Etkisi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 36(1-2), ss. 31–46. Erişim adresi: https://beslenmevediyetdergisi.org/index.php/bdd/article/view/349 (Erişim: 5 Şubat 2023).