Özkaya, Şebnem Özgen ve Özel, H. G. (2012) “Farklı Sosyoekonomik Duzeydeki İlkoğretim 7. Sınıf Öğrencilerinin Beslenme Durumlarının Ve Antropometrik Ölçümlerinin Karşılaştırılması”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 39(1-2). doi: 10.33076/2011.BDD.335.