Çakmak, G. ve Kızıl, M. (2018) “Vardiyalı Çalışan İşçilerde Beslenme Durumu, Uyku Kalitesi ve Metabolik Sendrom Arasındaki İlişki”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 46(3), ss. 266-275. doi: 10.33076/2018.BDD.319.