Fisunoğlu, M., Aksoy Canyolu, B., Büyüktuncer Demirel, Z., Sain Güven, G., Ünal, S. ve Besler, H. T. (2018) “Hafif-Orta Düzeyde Hiperkolesterolemili Bireylerde Bitkisel Stanol İçeren Yoğurt Tüketiminin Oksidatif Stres Üzerine Etkisi”, Beslenme ve Diyet Dergisi, 46(3), ss. 257-265. doi: 10.33076/2018.BDD.318.